Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Blog của Đạt: Bài thơ vịnh Đèo ngang.Bước đến Đèo ngang b...

Blog của Đạt: Bài thơ vịnh Đèo ngang.
Bước đến Đèo ngang b...
:

 Bài thơ vịnh Đèo ngang. Bước đến Đèo ngang bỗng trúng tà. Mịt mù ống khói Fốmôsa. Nghênh ngang Vũng áng Tầu ngàn đứa.                   NHờ con

Một đời vất vả nuôi con,

Mong con khôn lớn nhờ con về già.

Bây giờ tuổi đã xé tà.

Sức cùng lực kiệt thân già ốm đău.

Thế mà con cái ganh nhau.

Nuôi được ba bữa càu nhàu rên la.

mẹ ngồi đău sót lệ  xa.

Cơm chan nước mắt,như là chan canh.

Bao giờ thoát cảnh khó khăn,

Để con nuôi mẹ những năm tuổi già.,.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét